KOMUNIKAT
 Oceń wpis
   

Komunikat nadzwyczajny:

Informuję, że przenoszę dyskusję na temat NOWEGO PAŃSTWA POLSKIEGO na FORUM www.husarz33.fora.pl

Jest to PAS TRANSMISYJNY pomiędzy naszym Ruchem Społecznym, zwanym Małym Pospolitym Ruszeniem a resztą społeczeństwa.

Proszę zatem zapoznawać się z naszym planem, pozbawienia "bankierów" monopolu na kreację pieniądza, co jest pierwszym PUNKTEM naszego PROGRAMU.!!!

Na dzień 6 kwietnia 2011 stawiamy hasło: POZBAWMY "bankierów" monopolu.!!!

UWAGA:

Kto chce ze mną współpracować, to proszę się zalogować na FORUM www.husarz33.fora.pl  lub napisać na mój e-mail; husarz33@wp.pl

 

Komentarze (9)
Akt Otwarcia UNIWERSYTETU Internetowego
 Oceń wpis
   
AKT OTWARCIA UNIWERSYTETU Internetowego
o kierunku EKONOMIA WSPÓLNOTY FINANSOWEJ  (obywatelskiej).

Przeglądając w internecie prezentację uniwersytetów
oraz kierunki studiów
nie znalazłem ani jednego uniwersytetu,
który w programie studiów miał by kierunek studiów
w zakresie EKONOMII WSPÓLNOTY FINANSOWEJ (obywatelskiej).

W związku z powyższym zmuszony jestem do działania, by taki kierunek był wykładany
na poziomie uniwersyteckim, skoro obecne uniwersytety ignorują ten temat, który jest moim zdaniem tematem kluczowym, jeśli chodzi o promowanie DOBRA, którego na próżno szukać w dzisiejszym "cywilizowanym" świecie.

Powodami, dla których uruchamiam UNIWERSYTET są:

Zupełny brak kierunku "EKONOMIA WSPÓLNOTY FINANSOWEJ (obywatelskiej)" na jakimkolwiek uniwersytecie w Polsce a nawet w świecie.

Fakt okradania narodów, poprzez stosowanie lichwy spowodował,
że wszelkie przejawy życia narodu polskiego, zostały z powodu lichwy doprowadzone do niebywałej w dziejach świata eskalacji panoszącego się zła, które jest przyczyną zakwestionowania praw człowieka w jego fundamentalnej formule.
Zostało zakwestionowane PRAWO DO ŻYCIA, co stoi w sprzeczności z DEKALOGIEM
i jakimkolwiek wyobrażeniem o SPRAWIEDLIWOŚCI.

NARÓD POLSKI, a także inne narody świata wpadły w lichwiarską NIEWOLĘ,
rozpoznawaną jako OKUPACJĘ, dokonaną przez bezpaństwowców lichwiarzy,
czyli światową oligarchię finansową.
W tej sytuacji mówienie o jakiejkolwiek suwerenności, jakiegokolwiek narodu
jest KPINĄ ze sprawiedliwości i nosi znamiona choroby cywilizacyjnej,
określanej jako "debilizm polityczny". Nie mylić nazwy z terminem medycznym.

W niewolę tą oddali NARÓD POLSKI parlamentarni obłudnicy,
którzy za "srebrniki", czyli diety, oddali władzę nad kreacją pieniądza prywatnej lichwiarskiej sitwie, co daje tej sitwie prawo do okradania narodu w majestacie prawa, bo ten fakt zapisali w Art 227 tzw. konstytucji oraz w ustawie bankowej.

Fakt powyżej opisanej, konstytucyjnej ZDRADY Narodu Polskiego,
czyni z parlamentarzystów oszustów.
Parlament, jako partyjna sitwa NIE DBA o interes tych, którzy w "demokratycznych" wyborach dali jej mandat do sprawowania władzy. Okazuje się, że ci partyjni oszuści dbają wyłącznie o swój partykularny osobisty interes.
Dowodem na to jest ignorancja doktryny Douglasa i milczenie na apele i listy,
słane do nich w imieniu oddolnie tworzonego Ruchu Społecznego,
pod nazwą Pospolite Ruszenie w Organizacji.

Nie jest to jedyny powód konieczności edukowania NARODU POLSKIEGO.
Ostatnio Kościół Katolicki ogłasza nową interpretację DEKALOGU.
Okazuje się, że w spisie grzechów NIE ISTNIEJE lichwa.!!!
Jest to niesłychana w skali cywilizacji obłuda.
Czyżby zaśmiecanie przyrody było grzechem a lichwa NIE???
Gdzie się podziały wykłady, które przed kilku laty prowadził ekspert od EKONOMII KREDYTU SPOŁECZNEGO z Poznania przed mikrofonami słynnego Radia M.???

W przedmowie do książki pt: "Globalne oszustwo i drogi wyjścia"
Jego Ekselencja Ks, Biskup Edward M. Frankowski napisał, cytuję:
"Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swą siłę jedynie wtedy, gdy ludzie poznają jej oszustwo."

A co kościół zrobił, by to oszustwo ludzie (owieczki) POZNALI???
Na powyższym cytacie sprawa się skończyła, a nawet przybrała niekorzystny obrót, bo mikrofony słynnego Radia M. Ojczulki oddawali w ręce wilczków w owczych skórach.           Z litości dla Ojczulków nie będę tych przykładów przytaczał.

Wynika z powyższego, że NARÓD nie może liczyć na wybrane władze, nie może liczyć na "pasterzy" Kościoła Katolickiego. To na kogo więc może liczyć umęczony naród, by wyrwać się spod lichwiarskiej okupacji???

Nie są to jedyne powody, wobec których jest konieczność,
rozpoczęcia - poważnie - zająć się edukacją NARODU w temacie GLOBALNEGO OSZUSTWA, skoro NIKT z tych, którzy deklarują dbanie o interes narodu, NIE WYKONUJĄ swych obowiązków, a wprost przeciwnie, dbają o to, by lichwiarzom włos z głowy nie spadł!

POWÓD ZASADNICZY - FUNDAMENTALNY
jest oto taki, że nie może być mowy o przemianie ustrojowej w Polsce,
jeśli pod jednym sztandarem nie zgromadzimy odpowiedniej siły, zwanej masą krytyczną, której NIC SIĘ NIE OPRZE, a która będzie w stanie tej przemiany ustrojowej dokonać, czyli doprowadzić rzeczywistość do godziny ZERO, w której wyschnie źródełko lichwiarzom, z którego dziś czerpią bez opamiętania, a źródło to pojawi się w zupełnie innym miejscu, z woli suwerena, czyli w powołanej do tego Narodowej Instytucji, którą będzie NARODOWE BIURO FINANSOWE.
Nie może być mowy o jakiejkolwiek przemianie ustrojowej,
jeśli NARÓD w swej masie, nie będzie dobrze poinformowany, jak MA wyglądać rzeczywistość przyszłego NOWEGO USTROJU, bez lichwy i podatków, które są takim samym sposobem na okradanie narodu co lichwa.!!!
Otwarty UNIWERSYTET Internetowy, który uznaję za OTWARTY,
jest podstawowym sposobem, by NARÓD dowiedział się jaka jest prawda???

WOBEC POWYŻSZEGO
w imieniu POSPOLITEGO RUSZENIA W ORGANIZACJI
jako jego rzecznik
powołuję do życia UNIWERSYTET INTERNETOWY
o kierunku " EKONOMIA  WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ (obywatelskiej)".

Uniwersytet nasz, organizacyjnie i praktycznie NIE BĘDZIE podobny
do żadnego znanego dotychczas uniwersytetu, bo i charakter duchowy tematu,
jakim jest doktryna C.H. Douglasa, wymaga odrębnego potraktowania.

FILARAMI DOBROCI, zwanej SPRAWIEDLIWOŚCIĄ są:
DEKALOG,
Doktryna Clifforda Hugha Douglasa
oraz niedościgniony, przyrodniczy wzór do naśladowania, czyli UKŁAD KRWIONOŚNY człowieka, zarządzany UKŁADEM NERWOWYM z mózgiem w Roli Głównej.!

Edukacja studentów, będzie się odbywała na zasadzie
wrzucania studenta na głęboką wodę, by się uczył pływać.!
To jest tylko hasło, a jak to ma wyglądać praktycznie, opiszę niżej.

Generalną zasadą edukacyjną, będzie stosowanie zasad, rozumianych jako czynienie sprawiedliwości w oparciu o powyższe TRZY FILARY.

W związku z tym, że przemiana ustrojowa musi się opierać na ludziach, którzy będą dokładnie wiedzieli, co należy uczynić, by nowy ustrój można uznać za ustrój sprawiedliwości???
Przemiana ta musi polegać na zmianie PRAWA, z obecnego, zepsutego lichwą na prawo, podporządkowane zasadom, duchowo tożsamym, ze
wspomnianymi wyżej filarami, będącymi szkieletem ustroju sprawiedliwości.!!!
Szkielet jak wiadomo należy wypełnić mięśniami, by ustrój był zdolny do działania.
Dlatego też studenci od razu przystąpią do tworzenia prawa.
Pozycją wyjściową jest obecne obowiązujące "prawo", wykładane na uczelniach, a jego praktykowana forma znajduje się na internetowych stronach parlamentu.
Obecne "prawo" jest dla studenta tylko poglądem, co do formy, a nie co do jego treści, która musi obowiązywać, dopóki się go nie zmieni, czego wymaga
sytuacja, wynikająca z jego ciągłości i d***kracji.

Pozycją wyjściową do nowego, tworzonego głównie przez studentów prawa
jest już opracowany projekt nowej Konstytucji, zamieszczony na blogu: http://husarz33bblog.pl/
Dla studentów pozostają akty prawne niższego rzędu, czuli Ustawy do uchwalenia w pierwszej kolejności, przez nowy parlament, po zwycięskich przez drużynę Pospolitego Ruszenia w Organizacji wyborach, zwane ustawami ustrojowymi i to od zupełnego początku.

OTO LISTA USTAW do opracowania w pierwszej kolejności,
która w miarę upływu czasu, będzie rozszerzana.

1. Ustawa o Narodowej Komisji Finansowej.
2. Ustawa o Narodowym Biurze Finansowym.
3. Ustawa o Skarbie Państwa.
4. Ustawa o Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ustawa o Narodowym Banku Polskim.
6. Ustawa o Narodowym Rachunku Ekonomicznym.
7. Ustawa o Samorządzie Terytorialnym.
8. Ustawa o Ordynacji Wyborczej.
9. Ustawa o Papierach Wartościowych.
10. Ustawa o Spółkach Akcyjnych.
11. Ustawa o Referendach.
12. Ustawa o Rejestracji faktów produkcji i konsumpcji.

Zadania dla studentów.
Zadania dla studentów w pierwszej kolejności będzie zapoznanie się ze stanem prawa, obowiązującym obecnie, czyli ściągnięcie z internetowych stron parlamentu tekstów Ustaw, które co do formy, mogą być pierwowzorem, ale nie do naśladowania, tylko obrazem istniejącego karykaturalnego prawa, spapranego lichwą.
Drugie równorzędne zadanie, to zapoznanie się z prezentowaną doktryną Douglasa w internecie
oraz innymi publikacjami pod wspólnym tytułem "wokół doktryny Kredytu Społecznego".
Solidne przyjrzenie się tym "moralnym" tekstom, da obraz różnicy pomiędzy ZŁEM, obecnym w obowiązującym "prawie", a DOBREM, obecnym we WSPÓLNOCIE FINANSOWEJ.!!!
Dopiero po rzetelnej ocenie tego DOBRA i zła, może student tworzyć swe, zupełnie nowe projekty ustaw, które będziemy prezentować dla wszystkich na tym blogu.

Do tych projektów każdy będzie mógł wnosić merytoryczne uwagi.
Uwagi po ich wykorzystaniu przez eksperta-moderatora, będą z miejsca na komentarze usuwane, by nie zanieczyszczały bloga i nie sugerowały rozwiązań innym komentatorom.
Komentarze nie licujące z powagą problemu DOBRA, będą usuwane bez podania przyczyn.

Dla studentów, którzy wykonają pełne projekty nowych USTAW jest do dyspozycji adres
e-mail; husarz33@wp.pl lub husarz3@o2.pl
Przesłane projekty, będą prezentowane na tym blogu o ile eksperci od EKONOMII KREDYTU SPOŁECZNEGO, zakwalifikują je do publikacji.
Cały czas będzie można poprawiać treść tych aktów prawnych, a ci, co są autorami, będą otrzymywali satysfakcję, o której niżej.
REJESTRACJA STUDENTÓW

Kandydat na studenta, by się zarejestrować, powinien najpierw zgłosić swą wolę pod adresem e-mail; husarz3i@interia.pl
Jest to adres do wyłącznej rejestracji danych o studencie.
Oto zasady rejestracji: Rejestracja musi polegać na tajności, dla zabezpieczenia studenta przed szykanami złoczyńców, którzy zrobią wszystko, by proces edukacyjny zakłócić, a potem zmarginalizować, bo jest to wyzwanie na pojedynek DOBRA ze złem, aktualnie uprawianym przez lichwiarzy oraz partyjnych oszustów.
Nazwisko studenta musi być szyfrem, podobnym do hasła.
Depozytem tych szyfrów będzie BANK INFORMACJI - "HUSARZ", którego adres skrzynki kontaktowej jest umieszczony w "mapie drogowej".
Opłata rejestracyjna jednorazowa jest taka sama jak opłata przystąpienia do Pospolitego Ruszenia w Organizacji.
Po wniesieniu opłaty, student otrzyma legitymację studencką i zostanie zarejestrowany w tajnym terytorialnym rejestrze.
Jest to konieczne, dlatego, że studenci w przyszłości staną się kandydatami do wyborów w drużynie naszego Ruchu Społecznego.
Nie będziemy szukać kandydatów po omacku, albo z łapanki, gdy podejmiemy decyzję zmierzenia się z siłami zła, choćby to było na śmierć i życie.
Po drugie, kandydaci do naszej drużyny, muszą być dobrze wyszkoleni, by znali dokładnie co ich czeka, gdy będziemy instalować Ekonomię WSPÓLNOTY FINANSOWEJ  (obywatelskiej).

Zwracam uwagę na to, że siły zła, aktualnie sprawujące władzę,
nie będą zasypiały gruszek w popiele i studenci muszą się liczyć z tym, że po ujawnieniu tego faktu wobec zła, będą poniewierani tylko dlatego, że się temu złu chcą przeciwstawić.!!! Złośliwcy im tego nie podarują.
Nie jest to jednak powód, by się zła obawiać, bo sprawiedliwość jest po naszej stronie. NIECH ZŁO SIĘ NAS BOI, a nie odwrotnie.!!!

To na razie tyle tytułem inauguracji pierwszego roku akademickiego.

Zapraszam do studiowania!

HUSARZ
Kęty dnia12 wrzesień 2008 roku.
Komentarze (9)
Najnowsze wpisy
2009-04-08 16:52 KOMUNIKAT
2008-03-22 13:23 Akt Otwarcia UNIWERSYTETU Internetowego
Najnowsze komentarze
2011-04-11 14:46
Kazimierz Józef Styrna:
KOMUNIKAT
W nowy Państwie Polskim giełdy papierów bezwartościowych zostaną zamknięte. Jest to zgodne z[...]
2011-04-06 10:58
Kazimierz Józef Styrna:
Akt Otwarcia UNIWERSYTETU Internetowego
Nastąpiła zmiana miejsca dyskusji. Zapraszam na FORUM www.husarz33.fora.pl
2011-04-06 10:51
Kazimierz Józef Styrna:
KOMUNIKAT
tak może myśleć tylko zbój!!!!!!!
Archiwum
Rok 2009
Rok 2008